Woningforfait

Heeft u een eigen woning? Houd er dan rekening mee dat er sprake is van het eigenwoningforfait, wat betekent dat u belasting betaalt over de waarde van de woning. U kunt zelf het woningforfait berekenen, of nagaan of dit van toepassing is bij een bepaalde kleine eigenwoningschuld.
Het woningforfait is iets anders dan het eigenwoningforfait. Wij gebruiken de termen hier in eerste instantie door elkaar, om in de laatste alinea een belangrijk onderscheid te maken.

Eigenwoningforfait berekenen

Wilt u het woningforfait berekenen? Het gaat om een percentage van de WOZ-waarde, waardoor u die waarde in ieder geval dient te kennen. De gemeente zal jaarlijks de nieuwe WOZ-waarde vaststellen, door uit te gaan van de waarde van een jaar eerder. Indien u bezwaar maakt tegen deze waardevaststelling en u succes heeft kan dat leiden tot een lager woningforfait, waardoor u wellicht kunt rekenen op een belastingteruggave. Des te hoger de WOZ-waarde van uw woning, des te hoger ook het woningforfait dat u op basis van het vastgestelde percentage dient te betalen.

Geen of kleine eigenwoningschuld

Heeft u geen eigenwoningschuld (meer), of heeft u deze voor een zeer groot deel afgelost? Dan bestaat er een risico dat u minder rente betaalt, dan wat u aan de andere kant aan woningforfait dient te betalen. De hypotheekrente is een aftrekpost voor uw eigen woning, het woningforfait is een bijtelpost voor diezelfde woning. Op het moment dat het woningforfait hoger oploopt dan de rente die u betaalt, kunt u aanspraak maken op aftrek. Op die manier zal het woningforfait lager uitvallen en betaalt u lagere belastingen over uw eigen woning, gezien de voordelen die u niet kunt genieten.

Privégebruik woning binnen onderneming

Maakt u privé gebruik van een pand dat tot het vermogen van uw zakelijke activiteiten behoort? Dan is er sprake van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld indien het pand tot het ondernemingsvermogen of het resultaatvermogen behoort. Heeft u een pand gehuurd voor uw onderneming, of uw inkomsten uit overige werkzaamheden? Dan dient u een belangrijk onderscheid te maken tussen het woningforfait en het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait geldt voor een eigen woning in privé bezit, in het zakelijke geval is er sprake van een woningforfait.