Kosten

Uitleg over Kosten
De kosten koper bestaan uit een aantal verschillende onderdelen, waardoor u rekening dient te houden met een behoorlijke aanvullende uitgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor de overdracht en de akten, maar ook om de kosten voor de makelaar en de tussenpersoon. Bovendien kunt u kiezen voor een bouwkundig rapport en een energielabel, waardoor ook de kosten voor deze posten mee zullen wegen. Zo kunnen de kosten koper flink oplopen, waardoor het verstandig is om die vooraf te berekenen.

Kosten voor de overdracht

Allereerst dient u binnen de kosten koper rekening te houden met de kosten voor de overdracht, mits u een bestaande woning aankoopt. Er is in dat geval sprake van een overdrachtsbelasting, die een vast percentage vormt van de koopsom die u met de verkopende partij overeenkomt. Op dit moment bedraagt die belasting 2%, maar voorheen was die 6%. Men heeft de kosten omlaag gebracht, om de verkoop van woningen verder te stimuleren. De kosten voor de overdracht bedragen gemakkelijk een paar duizend euro, waardoor u daar rekening mee dient te houden binnen de berekening van de kosten koper.

Kosten voor de akten

Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten voor de akten, aangezien u bij de koop van een woning te maken krijgt met een aantal verplichte onderdelen. De akten zorgen voor een relatief klein deel van de totale kosten, maar u heeft aan de andere kant geen mogelijkheid om hieraan te ontkomen. Het is wel verstandig om verschillende notariskantoren met elkaar te vergelijken, aangezien u op die manier zomaar een paar honderd euro kunt besparen. U dient rekening te houden met ongeveer €700 aan kosten, voor zowel de hypotheekakte als de leveringsakte die er zal worden opgemaakt. Deze onderdelen maken beiden onderdeel uit van de kosten koper.

Kosten voor de makelaar

Ten derde dient u rekening te houden met de kosten voor de makelaar, aangezien ook die tot de kosten koper worden gerekend. Er is allereerst sprake van een makelaarscourtage, dat zowel een vast als een variabel tarief kan zijn. U kunt rekenen op een bedrag tussen de €795 en €4.000, afhankelijk van de makelaar die u kiest en de waarde van de woning die u wilt kopen. U heeft de mogelijkheid om de woning zonder aankoopmakelaar te kopen, maar u kunt dan ook geen taxatie uit laten voeren, om er zeker van te zijn dat de vraagprijs reëel is.

Kosten voor de tussenpersoon

De kosten voor de tussenpersoon vormen eventueel een onderdeel van de kosten koper, aangezien u niet verplicht bent om hier gebruik van te maken. U kunt besluiten om zelf een hypotheek af te sluiten bij een hypotheekverstrekker, zonder dat u daarbij gebruik maakt van een tussenpersoon. Aan de andere kant slaagt een tussenpersoon er niet zelden in om betere voorwaarden te bedingen, waardoor de afsluitprovisie (ongeveer €1.000 – €2.000) terugverdiend kan worden. De kosten van de tussenpersoon maken onderdeel uit van de kosten koper, maar kunnen dus worden vermeden door zelf een hypotheek uit te zoeken.

Kosten voor de rapporten

Tenslotte dient u rekening te houden met de kosten voor de rapporten die u op kunt laten maken, aangezien ook die tot de kosten koper behoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwkundig rapport, of het energielabel dat u op kunt laten stellen voor de woning die u kunt kopen. Dit zal u per rapport een paar honderd euro kosten, waardoor de kosten relatief laag liggen. Het is bovendien niet verplicht om deze onderdelen mee te nemen in de kosten koper. U kunt eventueel dus besparen op de kosten voor de rapporten, al gaat u daarmee natuurlijk wel voorbij aan de beide inzichten.