Kosten notaris

De notariskosten zijn onderdeel van de kosten koper. Wanneer u een nieuw huis wilt kopen zult u een akte van levering bij de notaris op moeten maken, dit wordt vaak de transportakte genoemd.

De transportakte, wat is het?

Wanneer een onroerend goed, zoals een huis, van eigenaar wisselt dient er een akte van levering opgesteld te worden. In deze transportakte worden de voorwaarden van de koop, c.q. verkoop, van het huis geregeld. Tevens zal de notaris onderzoek doen naar het goed, of het goed correct beschreven staat in het kadaster en of er bijvoorbeeld geen beslagen of andere rechten op het pand gevestigd zijn. Daarnaast gaat de notaris ook na of de verkoper bevoegd is het huis te verkopen. Wanneer aan al deze zaken voldaan is en de akte is ingeschreven, dit gebeurt wanneer de betaling is voltooid, is het huis officieel van u. De transportakte doet dan tevens dienst als eigendomsakte.

Wat kost een transportakte?

De kosten van het opstellen van een transportakte verschillen per notaris, het wordt daarom aangeraden om goed rond te kijken. De prijzen verschillen van ongeveer 500,- euro tot soms wel 1000,- euro, afhankelijk van de notaris. De aankoop van een huis is een dure aangelegenheid en daarnaast moet u vaak ook nog een hypotheekakte laten opstellen. Een goedkope notaris kan u dus vele honderden euro’s of zelfs meer dan duizend euro schelen! Let erop dat wanneer u beide aktes door een notaris laat opmaken dit vaak goedkoper is dan wanneer u de transportakte en hypotheekakte los afneemt.

De hypotheekakte

Wanneer u uw huis, gedeeltelijk, door middel van een hypotheek financiert dan moet er ook een hypotheekakte worden opgesteld. Deze kosten worden niet strikt tot de kosten koper gerekend omdat er niet altijd een hypothecaire lening wordt afgesloten voor de financiering van het huis. Meer informatie hierover staat op de pagina omtrent de financieringskosten waaronder de hypotheekakte valt.

Kosten van de notaris vergelijken

Het is verstandig om de kosten van de notaris goed te vergelijken, voordat u een keuze maakt. Het aanvragen van een transportakte brengt kosten met zich mee, maar er bestaat wel degelijk verschil in de bedragen die men daarvoor in rekening brengt. Er worden bedragen gevraagd van €500 – €1.000, waardoor het de moeite meer dan waard is om een vergelijking uit te voeren. Neem contact op met verschillende kantoren, of ga op zoek naar de online tarieven. Zo kunt u de kosten van de notaris vergelijken en zorgt u ervoor dat u uiteindelijk niet teveel betaalt.

Is de notaris verplicht?

Ja, het is verplicht om naar de notaris te gaan, waardoor u de kosten van de notaris niet zomaar kunt ontlopen. U dient een transportakte op te laten stellen, op het moment dat een onroerend goed van eigenaar verwisseld. Een huis is hier een uitstekend voorbeeld van, waardoor u langs de notaris dient te gaan, om daar de akte op te laten stellen. Indien u een hypotheek af wenst te sluiten is dit tevens het geval, aangezien er dan een hypotheekakte opgesteld dient te worden. U kunt dus wel op de kosten van de notaris besparen, maar het is aan de andere kant niet mogelijk om die volledig te ontlopen.