VVE

VVE Teksten: wat is verplicht?
VVE teksten zijn documenten die horen bij de oprichting van een Vereniging van Eigenaren, veel van deze documenten zijn gebaseerd op standaardteksten.

Wat is een VVE?

VVE staat voor Vereniging van Eigenaren. Wie een appartement aanschaft, koopt een deel van een gebouw waarin zich andere appartementen bevinden. Samen is men eigenaar van de fundering, dak en vloeren. Volgens de wet wordt men bij aanschaf van een appartement automatisch lid van een VVE. Dit staat ook in de splitsingsakte. De VVE behartigt de belangen van eigenaren. Een VVE vergadert over het algemeen een keer per jaar om zaken betreffende het gebouw te bespreken. Tijdens de vergadering kan men stemmen over voorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van een reparatie of een reglement. Ook wanneer woningen zich naast elkaar bevinden als onderdeel van een bouwkundig object (bijvoorbeeld een huizenblok) heeft men een VVE nodig. Daarnaast moet een VVE een reservefonds opbouwen, een collectieve opstalverzekering afsluiten en een jaarrekening opstellen. Met het reservefonds kan groot onderhoud (bijvoorbeeld schilderen van kozijnen) of acute reparaties (aan dak of gevel) worden betaald. Een VVE moet ook bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

VVE teksten: statuten

Een Vereniging van Eigenaren heeft een aantal teksten nodig die samen de statuten vormen. Statuten zijn de regels waar de eigenaren zich aan moeten houden. Ze worden gevormd door middel van een notariële splitsingsakte. Voor het opstellen van statuten kan men een modelreglement gebruiken waarbij moet worden opgelet dat modelreglementen kunnen veranderen (de laatste versie is uit 2006.) Als laatste is het mogelijk om een huisreglement toe te voegen. De regels in het huisreglement kunnen zonder een gang naar de notaris gewijzigd worden.

Overige taken

Een Vereniging van Eigenaren kan op een flinke papiermolen uitdraaien. Daarom worden over het algemeen een aantal taken verdeeld. Tijdens elke vergadering mag naast een voorzitter een kascommissie worden aangewezen. Op een vergadering is ook een professionele beheerder aanwezig die verzekeringen afsluit en de financiële administratie regelt. De meeste teksten voor een VVE zijn standaard en kunnen vaak met een kleine aanpassing voor de eigen situatie worden gebruikt. Op de website Nederlandvve.nl zijn alle benodigde documenten en reglementen te vinden, naast handige handleidingen, bijvoorbeeld over het plaatsen van zonnepanelen. Vereniging Eigen Huis is daarnaast een betrouwbare bron voor alles wat komt kijken bij een VVE.