Financieringskosten hypotheek

Bij het kopen van een huis door middel van een hypotheek zijn er nog enkele kosten waarmee rekening gehouden moet worden die bovenop de kosten koper komen, deze kosten worden vaak de financieringskosten genoemd. Deze kosten kunnen in enkele onderdelen worden opgesplitst; de kosten van de hypotheekakte, de afsluitprovisie, de taxatiekosten, kosten van de NHG en de kosten van een overbruggingskrediet.

Financieringskosten voor hypotheek aftrekken

Financieringskosten voor de hypotheek dient u op te tellen bij de overige kosten van de aanschaf van een woning. Dat neemt echter niet weg dat u deze kosten niet volledig zelf voor uw rekening hoeft te nemen. De fiscus kan u hierin tegemoet komen, aangezien deze kosten aftrekbaar zijn. De financieringskosten voor uw hypotheek vallen binnen de kosten aan uw eigen woning, waardoor u de kosten af kunt trekken en u de fiscus zo mee kunt laten betalen.

Financieringskosten voor hypotheek vergelijken

Uiteraard is het verstandig om de financieringskosten voor uw hypotheek goed te vergelijken, bijvoorbeeld door meerdere offertes aan te vragen. Een aantal van de kosten staan redelijk vast, zoals de kosten van de Nationale Hypotheek Garantie. Op het gebied van afsluitprovisie valt er doorgaans echter wel wat te besparen en ook de taxatiekosten staan van tevoren niet vast. Zo kunt u ervoor zorgen dat de financieringskosten voor uw hypotheek niet te hoog uit zullen vallen, nog voordat u de kosten af kunt trekken van uw belastbaar inkomen.

De kosten van de hypotheekakte

Wanneer er een hypotheek op een onroerend goed wordt afgesloten dient deze geregistreerd te worden. Hiertoe stelt de notaris een document op, de hypotheekakte. De kosten hiervan verschillen per notaris maar zijn een vast bedrag, dus geen percentage van de hypotheeksom. De meeste notarissen rekenen tussen de 400,- en 800,- euro voor het opstellen van de hypotheekakte, en dat is inclusief inschrijfkosten en recherchekosten bij het kadaster. Deze kosten zullen altijd een onderdeel zijn van de financieringskosten van de hypotheek.

Afsluitprovisie

Wanneer u een hypotheek afsluit zal de hypotheekverstrekker daarover een afsluitprovisie verlangen. De afsluitprovisie bedraagt veelal 1% van de hypotheeksom maar loopt uiteen van 0.5% tot 1.5% van de hypotheeksom. Hierover kunt u zeker proberen te onderhandelen met de hypotheekverstrekker. Let erop dat wanneer er wordt geadverteerd met een zeer lage afsluitprovisie, van bijvoorbeeld 0%, dit vaak elders toch berekend wordt in de hypotheekofferte, bijvoorbeeld in een hogere rente. Hierdoor dalen de onmiddellijke financieringskosten maar stijgen de lasten op termijn.

Taxatiekosten

Veelal zal de hypotheekverstrekker een taxatierapport van een onafhankelijke en erkende makelaar willen zien voordat de hypotheek verstrekt wordt. Deze taxatie geldt als een waarborg voor de bank, zo weet de bank of u niet meer dan een marktconforme prijs hebt betaald en zij u een te grote lening geven ten opzichte van de waarde van het huis/onderpand. Niet elke hypotheekverstrekker verlangt altijd een taxatierapport, dit is dan ook geen vast onderdeel van de financieringskosten. Qua kosten moet u voor de taxatie denken aan tussen de 300 en 500 euro.

Kosten van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie is een stelsel dat het risico van een lening vermindert. Wanneer u als lener om welke reden dan ook uw maandelijkse lasten niet meer kan voldoen aan de hypotheekverstrekker en uw woning bij gedwongen verkoop minder oplevert dan de hypotheeksom , dan zal het waarborgfonds van de NHG de restschuld alsnog voldoen aan de hypotheekverstrekker. Op deze manier heeft de leningverstrekker meer zekerheid en kan in ruil daarvoor een lager rentepercentage rekenen, deze korting kan oplopen tot wel 0.7% per jaar. De kosten van de NHG zijn eenmalig en bedragen in het jaar 2012 ook 0.7% van de hypotheeksom. Door de hieraan gekoppelde rentekorting hebt u dit bedrag vaak snel terugverdiend. De NHG is optioneel en geen vast deel van de financieringskosten.

Overbruggingskrediet

Wanneer u een nieuwe woning koopt voordat u uw oude woning verkocht hebt en u de nieuwe woning mede wilde financieren met de overwaarde van de vorige woning dan hebt u een extra lening nodig. Als u het geld nog niet hebt uit verkoop van het oude huis zult u het moeten lenen, een lening hiervoor wordt een overbruggingskrediet genoemd. De voorwaarden en kosten hiervoor lopen nogal uiteen. Sommige verstrekkers vragen een afsluitprovisie en officiƫle aktes, anderen alleen een handtekening. De rentekosten liggen over het algemeen 1-1.5% hoger dan die op een hypotheek.