Overdrachtsbelasting

U dient tijdens een verhuizing of de eerste aankoop van een eerste woning rekening te houden met de kosten koper. Het zijn extra kosten die onder andere bestaan uit de overdrachtsbelasting, om de woning aan te kunnen schaffen. De overdrachtsbelasting is een belasting die door de rijksoverheid wordt geheven over de verkoopprijs van bestaande woningen. Het is een belasting waar zowel door kopers en verkopers veel over geklaagd wordt en het belemmert de doorstroming in de woningmarkt. Enige tijd geleden heeft het kabinet besloten de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen naar 2% in een poging de woningmarkt te stimuleren, inmiddels heeft het kabinet van VVD en CDA besloten de overdrachtsbelasting permanent te verlagen tot 2%.

Hoogte van de overdrachtsbelasting

De hoogte van de overdrachtsbelasting bedroeg normaliter 6% van de koopsom van een woning, inmiddels is het tarief voor de overdrachtsbelasting verlaagd tot 2% van de koopsom. In enkele gevallen hoeft u deze belasting niet te betalen, wanneer u bijvoorbeeld een onroerend goed verkrijgt door erving of na een scheiding en bij nieuwbouwwoningen (hier geldt een btw tarief van 19% dat over het algemeen reeds in de prijs verwerkt zit). Ook wanneer het object minder dan 12 maanden geleden zelf door de verkopende partij is aangekocht kan het zijn dat u geen overdrachtsbelasting verschuldigd bent.
Soms worden woningen ook wel vrij op naam (v.o.n.) aangeboden. In dergelijke gevallen komt dat er op neer dat de verkopende partij de kosten koper, waaronder ook de overdrachtsbelasting valt, voor zijn rekening neemt.

Toekomst van de overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting bedraag op dit moment 2%, maar het is niet zeker dat dit percentage ook op de lange termijn in stand gehouden zal worden. De overheid probeert de woningmarkt vlot te trekken, waardoor men het eerdere percentage van 6% al voor langere tijd heeft losgelaten. Er gaan zelfs stemmen op om deze belasting helemaal te laten vervallen, aangezien het ervoor zorgt dat het kopen of verkopen van een woning relatief lastig is. Het percentage zorgt ervoor dat de overdrachtsbelasting vooral flink op kan lopen voor woningen met een relatief hoge waarde.

Vrij op naam kopen

Tegenwoordig bieden steeds meer huiseigenaren u de mogelijkheid om de overdrachtsbelasting door de verkopende partij te laten betalen, door u de woning vrij op naam (v.o.n.) aan te bieden. In dat geval neemt de verkopende partij de kosten voor z’n rekening, waardoor u de overdrachtsbelasting zelf niet hoeft te betalen. In plaats daarvan hoeft u alleen maar rekening te houden met de kosten van de woning, waardoor u alleen betaalt voor de waarde die u aan de andere kant in handen krijgt. De overdrachtsbelasting is wat dat betreft in meerdere opzichten een relatief achterhaald begrip, dat een onderdeel uitmaakt van de kosten koper, maar dat wellicht in de toekomst niet langer zal doen.

Overdrachtsbelasting als onderdeel kosten koper
De overdrachtsbelasting maakt een onderdeel uit van de kosten koper, al is het tarief hiervoor enkele jaren geleden omlaag gebracht. Het is een belasting die u betaalt, omdat u van woning wisselt. Dit is wat dat betreft een maatregel vanuit de overheid die het niet stimuleert om te verhuizen, de belastingdienst vangt immers een bedrag op basis van alleen het feit dat u van woning wisselt. Op het moment dat u verhuist en u een nieuwe woning koopt bent u als koper verantwoordelijk voor de overdrachtsbelasting, mits u de woning op basis van ‘kosten koper’ koopt, in tegenstelling tot ‘vrij op naam’.

Woningen en zakelijke panden

Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting voor woningen is verlaagd naar 2%. Dit betekent dat u over de aankoop van een woning van €200.000 een bedrag van €4.000 aan de Belastingdienst dient af te dragen. Bij de aankoop van woningen horen ook bijvoorbeeld garages of andere delen hiervan.
Koopt u een zakelijk pand? Ook in dat geval dient u rekening te houden met de overdrachtsbelasting. In dat geval is er echter geen sprake van een verlaging, wat betekent dat u het traditionele tarief van 6% dient te betalen. Een pand van €200.000 kost u dan ineens een bedrag van €12.000.

Overige kosten koper
Uiteraard bestaan de kosten koper uit meer dan de overdrachtsbelasting, u dient bijvoorbeeld ook rekening te houden met de notariskosten, voor het op uw naam overschrijven van de woning. Ook de kosten van een eventuele makelaar dient u hierin mee te nemen, mits u daar gebruik van maakt. De kosten voor het afsluiten van een hypotheek behoren niet tot de kosten koper, aangezien dit buiten de daadwerkelijke aankoop van de woning zelf staat. U kunt online de kosten koper berekenen, zodat u hier een goed beeld van krijgt en u niet voor verrassingen komt te staan.