Berekening

Let op, dit betreft een indicatie van wat u mogelijk totaal kwijt bent aan de kosten koper. De makelaar, notaris en de plaats waar de woning staat kan verschillen.

Klik hier om de Kosten Koper te berekenen

Kosten koper berekenen bij hypotheek en aankoopmakelaar

U kunt de kosten koper berekenen wanneer u een hypotheek afsluit en u gebruik maakt van een aankoopmakelaar. In dat geval dient u rekening te houden met een overdrachtsbelasting van 2%, makelaarskosten van 1% en een transportakte van € 700,00. Daarnaast kunt u de kosten koper berekenen door te rekenen op de Nationale Hypotheekgarantie van 0,7% te rekenen en hoe dan ook uit te gaan van een taxatierapport en een hypotheekakte.

Kosten koper berekenen bij alleen hypotheek

Daarnaast kunt u de kosten koper berekenen wanneer u alleen een hypotheek afsluit. Uiteraard lijkt deze berekening sterk op de vorige situatie, al hoeft u natuurlijk geen rekening te houden met de kosten die de aankoopmakelaar zal berekenen. Zo dient u wel de overdrachtsbelasting en de transportakte te betalen en dient u rekening te houden met diverse financieringskosten. Uiteraard hoeft u de makelaarskosten van gemiddeld 1% niet te betalen, waardoor u de kosten koper kunt berekenen en u daarbij kunt rekenen op een iets lager bedrag, dan wanneer u gebruik maakt van een aankoopmakelaar.
Hier kunt u vinden hoe u een berekening moet maken om de kosten koper te berekenen.
Vaak wordt er gezegd dat de kosten koper 10% van de koopsom bedragen, in dit geval zou u dus de koopsom met 0,1 moeten vermenigvuldigen. Over het algemeen is dat echter te kort door de bocht. Daarom kunt u hieronder de individuele onderdelen van de kosten koper berekenen en aan de hand daarvan de totale kosten berekenen.

Voorbeeld berekeningen

Situatie 1: Hypotheek + aankoopmakelaar

Aankoopkosten:
– Overdrachtsbelasting: 2%
– Makelaarskosten: 1%
– Transportakte: 700 euro
Financieringskosten:
–Afsluitprovisie: 1%
–NHG: 0.7%
–Taxatierapport: 400 euro
–Hypotheekakte: 500 euro
Totaal: 4.7% en 1600 euro

Situatie 2: Alleen Hypotheek

Aankoopkosten:
– Overdrachtsbelasting: 2%
– Transportakte: 700 euro
Financieringskosten:
–Afsluitprovisie: 1%
–NHG: 0.7%
–Taxatierapport: 400 euro
–Hypotheekakte: 500 euro
Totaal: 3.7% en 1600 euro

 

Situatie 3: Geen Hypotheek of Makelaar

Aankoopkosten:
– Overdrachtsbelasting: 2%
– Transportakte: 700 euro
Totaal: 2% en 700 euro

De bovengenoemde voorbeelden zijn een indicatie. Voor een betere berekening ga dan naar de kosten koper berekenen en voer het aankoopbedrag van uw woning in om vervolgens alle kosten te kunnen inzien.